Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč

Zpět

Brněnskému biskupství se podařilo v létě 2017 získat dotaci na přístavbu a rekonstrukci Katolického gymnázia Třebíč ve výši téměř 80 miliónů Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty z programu IROP (Integrovaný regionální operační program). Projekt byl v realizaci více než rok a byl ukončen na jaře roku 2019.

Předmětem projektu byla především přestavba novodobého křídla budovy Katolického gymnázia Třebíč na moderní bezbariérový objekt, ve kterém vznikly dosud chybějící prostory odborných učeben a kabinetů pro výuku klíčových předmětů (matematiky, fyziky, chemie, biologie, informatiky a cizích jazyků) včetně vybavení a pořízení didaktických pomůcek. Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérového přístupu nejenom v rámci nové přístavby, ale také ve stávajícím objektu serafínského křídla, kde byl nově vybudován výtah. Dále došlo k vybudování sociálního zařízení, též s bezbariérovým přístupem. (Tím došlo k zajištění bezbariérové dostupnosti celého areálu školy.) Předmětem projektu bylo také zajištění vnitřní konektivity školy a úpravy venkovních prostranství a zeleně.

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro realizaci plánovaných inovací ve výuce Katolického gymnázia Třebíč, které umožní zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce.

Projekt měl vazbu na následující podporované aktivity:

  • stavební úpravy a pořízení vybavení učeben ve vazbě na klíčové kompetence (vybavení interiéru a výukové pomůcky)
  • stavební úpravy stávající infrastruktury s cílem zabezpečit bezbariérovost celého areálu
  • zajištění vnitřní konektivity školy.

Projekt byl součástí celkové obnovy areálu školy.
Projekt byl financován z EU.

Zajímavé odkazy:

V pátek 22. 3. 2019 proběhlo slavnostní otevření nové budovy mimo jiné v rámci oslav 25 let založení školy.

Více informací o Katolickém gymnáziu v Třebíči naleznete na jejich stránkách. 

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner