Náplň práce stavebního technika

Stavební technik má místo pracoviště v Brně na Petrově a má na starosti stavební objekty ve vlastnictví Biskupství brněnského.

Náplň práce stavebního technika:

Připravuje, realizuje a dozoruje stavby a opravy stavebních objektů ve vlastnictví Biskupství brněnského.

Připravuje a realizuje výběrová řízení.

Zajišťuje operativní styk s příslušnými státními a regionálními orgány ve stavebních činnostech, nemovitých památkách, dotacích a veřejných zakázkách u aktivit Biskupství brněnského.

Koordinuje a podporuje, metodicky vede a kontroluje činnost farností brněnské diecéze a ostatních právnických osob zřízených Biskupstvím brněnským v oblasti stavebních činností, nemovitých památek, dotací na stavební činnosti, veřejných zakázek a činností souvisejících.

Zajišťuje konzultace a expertizy specializací pro farnosti brněnské diecéze a to zvláště u náročnějších investičních akcí, staveb většího rozsahu, prodeje nemovitostí nebo územně plánovací dokumentace.

Připravuje (organizuje) odborná školení ve stavebních záležitostech a záležitostech souvisejících.

Zajišťuje provádění revizí projektové dokumentace staveb realizovaných Biskupstvím brněnským a na vyžádání farnostem brněnské diecéze.

Koordinuje a připravuje programy, granty a dotace vypisované organizacemi UNESCO, EU, MK ČR a ostatními dárci, donátory a přispěvateli.

Kontroluje a odpovídá za dodržování platných zákonů, vyhlášek, předpisů v oblasti stavebních činností, nemovitých památek, dotací na stavební činnost, veřejných zakázek a činnostech souvisejících.

Dle pokynů nadřízeného jedná s úřady státní správy a samospráv, stavebními útvary ostatních diecézí v ČR a ostatními úřady a institucemi ve stavebních, památkových a jiných záležitostech.

 

V případě zájmu o tuto pozici, můžete zaslat životopis a motivační dopis na adresu: stavebni@biskupstvi.cz.

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo