Poslání

Stavební oddělení je součástí úřadu kurie a pro Biskupství brněnské zajišťuje:

 • přípravu a realizaci staveb a oprav objektů, včetně památek, které jsou ve vlastnictví Biskupství brněnského
 • styk s příslušnými orgány ve stavebních činnostech, dotacích a veřejných zakázkách
 • provádění kontroly dodržování zákonů, vyhlášek, předpisů a norem v oblasti stavebních činností, dotací na stavební činnosti, veřejných zakázek a činností souvisejících
 • jednání s orgány státní správy a samosprávou, s ostatními úřady a institucemi ve stavební a památkové sféře
 • odbornou konzultaci při kontrole cenových nabídek, rozpočtů, veřejných zakázek a projektů
 • koordinaci činnosti techniků stavebních investic, metodické vedení a osobnostní rozvoj. 

Biskupství brněnské a farnosti na jeho území mají ve svém vlastnictví téměř 1500 nemovitostí, z nichž je polovina prohlášena kulturní památkou. Správa a obnova církevního majetku a péče o zachování a obnovu církevních kulturních památek dlouhodobě tvoří významnou součást činnosti biskupství. Součástí této práce je také zajištění smysluplného a udržitelného využití objektů včetně hledání nových možností a příležitostí pro jejich zpřístupnění či jinou formu oživení, případně další využití. 

Pro farnosti brněnské diecéze prostřednictvím techniků stavebních investic (TSI) zajišťuje dle své náplně práce:

 • střednědobé plánování oprav a investic objektů a evidence stavebně technického stavu církevních objektů
 • přípravu a realizaci staveb a oprav objektů, včetně památek, které jsou ve vlastnictví farností
 • styk s příslušnými orgány ve stavebních činnostech, dotacích a veřejných zakázkách
 • provádění kontroly dodržování zákonů, vyhlášek, předpisů a norem v oblasti stavebních činností
 • přípravu a provázení žádostí o dotace na stavební činnosti
 • organizaci veřejných zakázek
 • jednání s orgány státní správy a samosprávou, s ostatními úřady a institucemi ve stavební a památkové sféře.
Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo