Jak postupovat při opravě kostelů?

Kostely jsou stavby, které vždy převyšují běžnou úroveň dobového stavitelství, jsou pokladnicí umění, památkami stavitelství a řemesel všech dob. Kostely mají mimořádný význam pro naši kulturu také proto, že po celou dobu své existence sloužili duchovnímu účelu.

To všechno jsou důvody, proč je potřeba kostelům věnovat mimořádnou péči a k jejich opravám přistupovat zodpovědně a s dobrou přípravou.

Problematika oprav

U historických staveb jsou mezi dílčími konstrukcemi, jejich detaily i povrchy často složité vztahy. U kostelů to platí dvojnásob.

Problematiku opravy kostela můžeme rozdělit na okruhy (věž, střecha, statika, fasáda, interiér), kterými se můžeme zabývat odděleně, nesmíme však zanedbat souvislosti s jinými okruhy.

Stanovení priorit

V konkrétním případě je nutno postup oprav určit na základě komplexního průzkumu, který zjistí stav všech (výše uvedených) konstrukcí, závažnost poruch a poškození, jejich příčiny, souvislosti příčin poruch a naléhavost odstranění příčin a naléhavost opravy jednotlivých konstrukcí.

Na základě toho se stanoví priority jednotlivých okruhů.

Obvyklý sled opravy:

1. Věž                         2. Střecha                   3. Odvodnění

4. Statika                    5. Fasády                    6. Interiér

Pokud nejsou dostatečné prostředky na opravu celého okruhu, je možno jej členit podle části stavby, například: 

2a. Střecha presbyteria           2b. Sanktusník            2c. Střecha lodi

 

Nesmíme zapomenout na to, že u některých objektů je třeba vyjádření památkové péče a následně stavebního úřadu dle platné legislativy.

Zajímavé odkazy:

Postup při opravě kostelů - návod ke stažení

Rekonstrukce historických budov - článek na portálu https://www.asb-portal.cz    

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo