Podmínky užívání webu

Veškeré informace uvedené na internetových stránkách https://stavebni.biskupstvi.cz/ jsou informativního charakteru a nezakládají žádné právní nároky.

Texty uveřejněné na internetových stránkách https://stavebni.biskupstvi.cz/ je možné dále citovat a rozšiřovat pouze s uvedením zdroje, včetně odkazu na tyto webové stránky. Je-li šířena pouze část citovaného textu, je nutné zachovávat kontext sdělení a dbát toho, aby tato částečná citace neumožňovala jiný výklad, než který umožňuje text jako celek.

Fotografie uveřejněné na internetových stránkách https://stavebni.biskupstvi.cz/ lze využívat pouze po výslovném souhlasu Stavebního oddělení Biskupství brněnského, který je možné vyžádat na e-mailu stavebni@biskupstvi.cz.

Kontaktní údaje uveřejněné na internetových stránkách https://stavebni.biskupstvi.cz/ lze využívat výhradně k záležitostem přímo souvisejícím se stavebním oddělením Biskupství brněnského. Výslovně se vylučuje jakékoliv marketingové zpracování uveřejněných kontaktních údajů. Toto vyloučení nelze překlenout ani souhlasem.

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo