Významné projekty

Náhled

V Jihlavě budou pokračovat opravy kostela sv. Ignáce, obnovená bude i výmalba

Jen několik týdnů po ukončení projektu s názvem Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti financovaného fondy EHP a Norska, který se soustředil na opravu průčelní fasády a střechy kostela, bude zahájena II. etapa oprav v hodnotě přes 45 milionů korun.

Náhled

Biskupství brněnské investuje do vzdělávání v Jihomoravském kraji a Vysočině

(předpokládané ukončení 2025)

Církevní školy v Jihomoravském kraji patří mezi oblíbené a mezi uchazeči o studium velmi vyhledávané. Brněnské biskupství řadí vzdělávání mezi své priority a letos proto do inovací ve školství investuje přes 40 milionů korun - nejvíc z vlastních zdrojů zaposledních 5 let. Rekordní částkou podpoří celkem tři projekty v Jihomoravském kraji a na Vysočině.

Náhled

Rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Brně

(předpokládané dokončení v roce 2024)

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno získala v roce 2019 dotaci na obnovu národní kulturní památky – farního kostela sv. Jakuba, jedné z nejvýznamnějších dominant centra Brna. Více než 111 mil. Kč bylo získáno z dotace IROP (Integrovaného regionálního operačního programu). Předmětem projektu je stavební a restaurátorská obnova kulturní památky, zejména jde o opravu krovu a střechy, opravu fasády a oken, restaurování kamenických prvků a dveří, elektroinstalace, svítidla v lodi kostela, rekonstrukci sociálního zázemí, úpravu a vybavení depozitáře, zpřístupnění věže.

Náhled

Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti

(předpokládané dokončení v roce 2024)

Předmětem projektu je zejména stavební a restaurátorská obnova tohoto raně barokního kostela.

Náhled

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

(předpokládané dokončení v roce 2023)

Předmětem pokračující obnovy projektu je oprava obvodového ambitu kostela včetně rekonstrukce sochařské výzdoby. Současně budou v rámci projektu restaurovány historické varhany na kůru kostela, a to jak varhanní skříň, tak samotný nástroj.

Náhled

Obnova a restaurování venkovních omítek kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích

(předpokládané ukončení obnovy II. etapy v roce 2023)

V roce 2022 byla zahájena na jižní fasádě první etapa obnovy a restaurování venkovních omítek, včetně kamenných prvků a vnějších oken a v roce 2023 byla provedena druhá etapa obnovy a restaurování venkovních omítek tentokráte na severní fasádě.

Náhled

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří

(dokončeno v roce 2023)

Předmětem projektu je obnova interiéru a exteriéru kostela spočívající v opravě krovu, obnově fasády, kompletní opravě elektroinstalace, opravě a doplnění osvětlení, restaurátorském ošetření vybraných částí interiéru a mobiliáře, obnově interiérové výmalby kostela a provedení úprav v nejbližším okolí spočívající v úpravách nivelety okapového chodníku, úpravě odvodnění a vybudování přípojky splaškové kanalizace.

Náhled

Obnova střechy kostela sv. Vojtěcha v Telči

(částečně dokončeno v roce 2023)

Na kostele sv. Vojtěcha v Telči se v letošním roce 2023 dokončila druhá etapa obnovy šindelové střechy. Jedná se o stavební unikát, proto byla potřeba při opravě kontzultace se zástupci NPÚ.

Náhled

Rekonstrukce farního kostela sv. Jakuba Staršího v Moravské Nové Vsi

(částečně dokončeno v roce 2023)

V neděli 25. 6. 2023 proběhlo žehání zrekonstruovaného kostela sv. Jakuba Staršího v Moravské Nové Vsi, kde udeřilo v červnu 2021 tornádo. „Byla to obrovská dřina,“ přiznal na konci slavnostní mše svaté stavbyvedoucí oprav kostela Aleš Taufar.

 

Náhled

Revitalizace kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

(dokončeno v roce 2023)

Předmětem oprav byla statika objektu kostela, a to zejména krovy. Dále také zajištění pilířů, které jsou z mramoru a byly degradované na tolik, že hrozil jejich pád.

Náhled

Oprava kaple sv. Rocha v Mikulčicích poškozené po tornádu

(dokončeno v roce 2022)

Kapli sv. Rocha v Mikulčicích poničilo 24. června 2021 tornádo a v roce 2022 se podařila dokončit její obnova. Tornádo tehdy zasáhlo nejvíce obce Hrušky, Moravskou Novou Ves, Lužici a právě Mikulčice.

Náhled

Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

(projekt byl dokončen na konci roku 2022)

Cílem projektu je celková obnova původního stavu unikátní raně barokní stavby kostela, a to jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska architektonického.

„Žijeme v době plné změn, vidíme, co už jsme dokázali. Nikdo neví, co přinese zítřek, ale jsme u toho, když jej vytváříme, svojí prací, pílí, talentem a svými sny. Píšeme příběhy, kterými měníme náš kraj.“, řekl Pavel Vlk, autor a manažer projektu.

Náhled

Oprava střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Drásově

(dokončeno v roce 2022)

Na kostele Povýšení sv. Kříže v Drásově proběla v roce 2022 kompletní oprava střechy, výměna sanktusníku (věžičky nad presbytářem) a hromosvodu. Tato oprava získala v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova ocenění "zlatá cihla".

Náhled

Restaurování schodiště, kříže a soch u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově

(dokončeno v roce 2022)

Cílem restaurátorského zásahu je obnova rehabilitace barokní podoby vstupu a okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově. Tato část památky byla ve značně zanedbaném stavu a hrozil postupný zánik některých prvků a ztráta cenných detailů tohoto barokního celku. Cílem je zde jednota ve výrazu a výpovědi památky, bez snahy odstranit pozdější cenné přestavby a zásahy.

Náhled

Sanace hrobky v kapli sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna

(dokončeno v roce 2022)

Vlhkost, nefunkční odvětrávání, opadané omítky. Tak vypadala hrobka příslušníků rodu Kouniců, majitelů slavkovského panství.

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo