Významné projekty

Náhled

Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti

(předpokládané dokončení v roce 2024)

Předmětem projektu je zejména stavební a restaurátorská obnova tohoto raně barokního kostela.

Náhled

Rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Brně

(předpokládané dokončení v roce 2023)

Předmětem projektu je stavební a restaurátorská obnova kulturní památky, zejména jde o opravu krovu a střechy, opravu fasády a oken, restaurování kamenických prvků a dveří, elektroinstalace, svítidla v lodi kostela, rekonstrukci sociálního zázemí, úpravu a vybavení depozitáře, zpřístupnění věže.

Náhled

Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

(předpokládané dokončení v roce 2023)

Předmětem pokračující obnovy projektu je oprava obvodového ambitu kostela včetně rekonstrukce sochařské výzdoby. Současně budou v rámci projektu restaurovány historické varhany na kůru kostela, a to jak varhanní skříň, tak samotný nástroj.

Náhled

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří

(předpokládané dokončení v roce 2023)

Předmětem projektu je obnova interiéru a exteriéru kostela spočívající v opravě krovu, obnově fasády, kompletní opravě elektroinstalace, opravě a doplnění osvětlení, restaurátorském ošetření vybraných částí interiéru a mobiliáře, obnově interiérové výmalby kostela a provedení úprav v nejbližším okolí spočívající v úpravách nivelety okapového chodníku, úpravě odvodnění a vybudování přípojky splaškové kanalizace.

Náhled

Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

(dokončeno na konci roku 2022)

Cílem projektu je celková obnova původního stavu unikátní raně barokní stavby kostela, a to jak z hlediska stavebně technického, tak z hlediska architektonického.

„Žijeme v době plné změn, vidíme, co už jsme dokázali. Nikdo neví, co přinese zítřek, ale jsme u toho, když jej vytváříme, svojí prací, pílí, talentem a svými sny. Píšeme příběhy, kterými měníme náš kraj.“, řekl Pavel Vlk, autor a manažer projektu.

Náhled

Oprava věže kostela sv. Cecílie v Dobrém Poli

(dokončeno v roce 2022)
Oprava věže kostela byla vyvolána havarijním stavem krovové konstrukce z roku 1903. Dřevokaznými činiteli byly poškozeny zejména pozednice, nosný rošt a hrotnice v takové míře, že nebylo možno uvažovat o smysluplné opravě krovu a přistoupilo se k jeho náhradě kopií.

 

Náhled

Obnova střechy věže kostela sv. Petra a Pavla v Dalešicích

(dokončeno v roce 2022)

V rámci realizace byla demontována stará střešní krytina z Pz plechu a rovněž i dřevěné bednění, poté bylo bednění opět namontováno, konstrukce krovu očištěna a došlo k aplikaci chemické ochrany dřeva proti biotickým škůdcům.

 

Náhled

Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov, Brno

(dokončeno v roce 2020)

Cílem projektu byla revitalizace a zpřístupnění zahrad v areálu Národní kulturní památky Petrov v Brně.

Náhled

Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč

(dokončeno v roce 2019)

Cílem projektu byla především přestavba novodobého křídla budovy Katolického gymnázia Třebíč na moderní bezbariérový objekt, ve kterém vznikly dosud chybějící prostory odborných učeben a kabinetů pro výuku klíčových předmětů včetně vybavení a pořízení didaktických pomůcek.

Náhled

Komunitní centrum Lipovec - Plášť Panny Marie

(dokončeno v roce 2019)

Cílem projektu bylo vybudovat centrum, které bude ctít principy komunitního rozvoje a komunitní péče, přičemž jeho náplň a tematické zaměření povede k rozvoji komunity, sociální integraci a prostředí příznivého pro život.

Náhled

Komunitní centrum Dona Boska v Újezdě u Brna

(dokončeno v roce 2018)

Předmětem projektu byl vznik nového Komunitního centra Újezd u Brna. V rámci projektu došlo k rekonstrukci části fary a objektu oratoria, které slouží k setkávání komunity, k organizaci volnočasových aktivit a k výkonu sociální práce v podobě aktivizace rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených osob.

Náhled

Komunitní centrum LOTOS v Blansku

(dokončeno v roce 2018)

Cílem projektu "Farní zahrada - škola pro život" byla výstavba dvojpodlažní budovy - komunitního centra, které je součástí Římskokatolické farnosti Blansko.

Náhled

Přírodní hřiště pro mateřskou školku při Biskupském gymnáziu

(dokončeno v roce 2015)

Cílem projektu bylo vybudování přírodního hřiště pro mateřskou školku při Biskupském gymnáziu v Brně.

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner