Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti

Zpět

Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě se roce 2020 podařilo získat více než 25 miliónů Kč z Fondů EHP a Norska na obnovu kostela sv. Ignáce. Předmětem projektu je zejména stavební a restaurátorská obnova tohoto raně barokního kostela sv. Ignáce, který se nachází na Masarykově náměstí v Jihlavě. Cenná kulturní památka je v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci revitalizace bude kompletně opravena střecha, jejíž současný havarijní stav způsobuje poškozování interiéru kostela. Dále bude opravena uliční fasáda kostela se štukovou a sochařskou výzdobou. Tím dojde k záchraně památky a jejích cenných architektonických prvků.

Kromě stavebních a restaurátorských zásahů je záměrem projektu snaha o širší zpřístupnění památky veřejnosti. Tyto aktivity budou realizovány ve spolupráci s partnery projektu.

Zahraničním partnerem projektu je Katólska Kirkjan á Íslandi, Katolická církev na Islandu. V rámci projektu uskuteční zástupce Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, Jihlava, expediční cestu na Island. Jejím cílem bude zkoumat a mapovat katolické misionáře, kteří zde v minulosti působili. Z expedice vznikne fotografická výstava s názvem Island – po stopách misionářů, která bude umístěna v galerijním prostoru kostela. Vernisáž výstavy se uskuteční v průběhu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který je dalším partnerem projektu. Součástí programu bude také beseda účastníků expedice se zástupcem islandského partnera.

Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny, dalším partnerem projektu, bude v kostele instalována dlouhodobá expozice Jihlava zmizelá. Výstava se bude věnovat multikulturním dějinám Jihlavy. Pro návštěvníky bude v rámci projektu připravena nová mobilní aplikace, která představí dějiny kostela. Na galerii budou nově umístěny popisky výzdoby kostela. Po ukončení projektu dojde ke zvýšení přístupnosti památky pro veřejnost, nově bude možná návštěva památky s osobním výkladem.

V rámci slavnostního ukončení se bude v kostele konat slavnostní program s bohoslužbou, v rámci kterého vystoupí sbor Campanula, partner projektu.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly se díky realizaci projektu stane zpřístupněným církevním prostorem a jako dominanta hlavního jihlavského náměstí rozšíří nabídku turistických cílů v regionu.

Realizace projektu je plánována do 30. 4. 2024. Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 (Program Kultura).

Zdroj: https://www.svjakub.cz/pamatkova-obnova-kostela-sv-ignace-v-jihlave-a-jeho-zpristupneni-verejnosti/

Zajímavé odkazy:

Ukaž se! Opravovaný kostel se ukázal veřejnosti

Po rekonstrukci se jihlavský chrám svatého Ignáce více otevře veřejnosti

Otevřené dveře pro veřejnost, začíná obnova kostela sv. Ignáce 

Začnou opravy kostela sv. Ignáce, nejdřív dojde na fasádu a střechu

O hodinový stroj u sv. Ignáce v Jihlavě se stará patnáctiletý kluk 

Farnost u sv. Jakuba v Jihlavě

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner