Rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Brně

Zpět

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno získala v roce 2019 dotaci na obnovu národní kulturní památky – farního kostela sv. Jakuba, jedné z nejvýznamnějších dominant centra Brna. Více než 111 mil. Kč bylo získáno z dotace IROP (Integrovaného regionálního operačního programu).

Předmětem projektu je stavební a restaurátorská obnova střechy a fasády včetně oken a kamenných prvků na fasádě kostela. V interiéru bude instalováno technicky a esteticky vhodné osvětlení. Součástí projektu je také rekonstrukce a restaurování varhan, restaurátorská obnova vybraných movitých kulturních památek, úprava depozitáře pro jejich uložení, jejich digitalizace a prezentace veřejnosti.

Díky projektu budou veřejnosti zpřístupněny dosud nepřístupné prostory kostela a bude také rozšířena stávající expozice. Realizace projektu bude dokončena do 31. 12. 2023.

Projekt je financován EU.

Zajímavé odkazy:

Římskokatolická farnost u sv. Jakuba v Brně

Fara a děkanství u sv. Jakuba Většího v Brně - Open House Brno

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo