V Jihlavě budou pokračovat opravy kostela sv. Ignáce, obnovená bude i výmalba

Vydáno: 30.4.2024 | Autor: Správce - stavební oddělení | Zpět

Náhled

V Jihlavě bude letos pokračovat obnova barokního kostela svatého Ignáce, na jaře se začne opravovat boční fasáda. V projektu za víc než 45 milionů korun nechá farnost také restaurovat vnitřní uměleckou výmalbu, včetně mohutné nástropní fresky. Vyplývá to z tiskové zprávy. Kostel už má opravenou střechu a průčelí, tyto dvouleté opravy skončily loni v prosinci.

"Věříme, že zejména restaurátorská obnova nástropní výmalby a iluzivního oltáře se stane atraktivní pro pravidelné, ale i nové návštěvníky kostela," uvedla Jitka Klementová, manažerka projektu.

V posledních dvou letech procházel jihlavský kostel sv. Ignáce náročnou restaurátorsko-konzervátorskou a stavební obnovou střechy a průčelí, která byla slavnostně ukončena v prosinci loňského roku. Už na jaře tohoto roku obdržela Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava prostředky na realizaci navazující etapy oprav, které se tentokrát budou odehrávat převážně v interiéru kostela.

Součástí projektu II. etapa památkové obnovy kostela sv. Ignáce v Jihlavě je oprava jižní pultové střechy kostela, která nebyla pro nedostatek prostředků zařazena mezi aktivity prvního projektu. V interiéru bude vyřešena absence sociálního zázemí kostela a nevyhovující stav omítek a podlah v sakristii, dále dojde k výměně elektroinstalace a části osvětlení. Obnoveny budou také podlahy a omítky na emporách, kde došlo v rámci prvního projektu k instalaci dvou výstavních expozic a popisků umělecké výzdoby kostela. Na jejich přípravě farnost spolupracovala s Muzeem Vysočiny Jihlava a zpřístupněny jsou v rámci nové návštěvní doby kostela. V době oprav bude expozice přesunuta do hlavní lodi kostela. Nejnáročnější částí projektu však bude restaurování umělecké výmalby. „Jenom náklady na restaurování přesáhnou částku 30 milionů korun. V rámci průzkumu současného stavu výmalby došlo k očištění malého kousku za hlavním oltářem a rozdíl je značný. Slibujeme si, že po ukončení tohoto projektu kostel sv. Ignáce prokoukne i uvnitř,“ říká jihlavský farář Marian Jiří Husek.

Renovací projde i dlouho opomíjená, nevzhledná jižní fasáda kostela směřující do ulice Hluboká, na kterou se farnosti podařilo získat prostředky z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2024.

Fyzická realizace projektu bude zahájena během jarních měsíců roku 2024 a pokračovat bude až do konce roku 2026. Kostel sv. Ignáce přitom stále vítá své návštěvníky. Provoz památky nebude projektem omezen. „Věříme, že zejména restaurátorská obnova nástropní výmalby a iluzivního oltáře se stane atraktivní pro pravidelné, ale i nové návštěvníky kostela. Budou totiž moci v přímém přenosu sledovat, jak se kostel mění pod rukama specialistů,“ doplňuje manažerka projektu, Jitka Klementová.

Předpoklad celkových nákladů projektu se pohybuje okolo 45 milionů korun. Farnost bude většinu prostředků čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027, který ji podpořil prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic Jihlavské aglomerace (IROP 2021 – 2027 ITI JA). Výše udělené dotace činí 40 850 000 korun. Na potřeby oprav však vybírají pravidelně také sami farníci.

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo