Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří

Zpět

Římskokatolická farnost Předklášteří získala v roce 2017 dotaci na obnovu národní kulturní památky - farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který je součástí památkově chráněného klášterního areálu Porta coeli. Více než 46 mil. Kč bylo získáno z dotace IROP (Integrovaného regionálního operačního programu).

Předmětem projektu je obnova interiéru a exteriéru kostela spočívající v opravě krovu, obnově fasády, kompletní opravě elektroinstalace, opravě a doplnění osvětlení, restaurátorském ošetření vybraných částí interiéru a mobiliáře, obnově interiérové výmalby kostela a provedení úprav v nejbližším okolí spočívající v úpravách nivelety okapového chodníku, úpravě odvodnění a vybudování přípojky splaškové kanalizace. Cílem projektu je záchrana a ochrana kulturního dědictví, které tato unikátní sakrální stavba představuje.

Projekt je financován EU.

Zajímavé odkazy:

Klášter Porta Coeli

Farnost Tišnov

Podhorácké muzeum 

Oprava farního kostela - Tišnovská televize

Česká televize - Události v regionech - opravy kostela

Práce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří skončí v polovině roku

Rozhovor s P. Josefem Rybeckým o obnově kostela v Předklášteří

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner