Komunitní centrum Dona Boska v Újezdě u Brna

Zpět

Římskokatolická farnost Újezd u Brna získala v roce 2017 dotaci na rekonstrukci oratoře a dvou místností na faře. Více než 6 mil. Kč bylo získáno z dotace IROP (Integrovaného regionálního operačního programu). Realizace prací probíhala v letech 2017 - 2018.

Předmětem projektu byl vznik nového Komunitního centra Újezd u Brna. V rámci projektu došlo k rekonstrukci části fary a objektu oratoria, které slouží k setkávání komunity, k organizaci volnočasových aktivit a k výkonu sociální práce v podobě aktivizace rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených osob. Cílovými skupinami projektu jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením a zdravotně postižené osoby.

Za získané prostředky byla vyměněna okna, nová střecha a na oratoři je nová fasáda. Zároveň bylo potřeba přízemní místnosti na faře i oratoři zbavit vlhkosti a kompletně udělat nové podlahy. Z bývalé garáže vznikl bar a největší změnu doznaly kuchyně a sociální zázemí.

Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský, požehnal v neděli 9. 9. 2018 nově opravené prostory Komunitního centra Dona Bosca v Újezdě u Brna.

Projekt byl financován z EU.

Zajímavé odkazy:

Římskokatolická farnost Újezd u Brna

SHM Klub Újezd u Brna, z. s.

Oprava věže a střechy kostela sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna

Uživatelský účet

Zapomněl jsem heslo

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner