Poslání

Stavební oddělení je součástí úřadu kurie.
 
Pro Biskupství brněnské zajišťuje:
 • přípravu a realizaci staveb a oprav objektů, včetně památek, které jsou ve vlastnictví Biskupství brněnského,
 • styk s příslušnými orgány ve stavebních činnostech, dotacích a veřejných zakázkách,
 • provádění kontroly dodržování zákonů, vyhlášek, předpisů a norem v oblasti stavebních činností, dotací na stavební činnosti, veřejných zakázek a činností souvisejících,
 • jednání s orgány státní správy a samosprávou, s ostatními úřady a institucemi ve stavební a památkové sféře,
 • odbornou konzultaci při kontrole cenových nabídek, rozpočtů, veřejných zakázek a projektů,
 • koordinaci činnosti techniků stavebních investic, metodické vedení a osobnostní rozvoj. 
Pro farnosti brněnské diecéze prostřednictvím techniků stavebních investic (TSI) zajišťuje dle své náplně práce:
 • střednědobé plánování oprav a investic objektů a evidence stavebně technického stavu církevních objektů
 • přípravu a realizaci staveb a oprav objektů, včetně památek, které jsou ve vlastnictví farností,
 • styk s příslušnými orgány ve stavebních činnostech, dotacích a veřejných zakázkách,
 • provádění kontroly dodržování zákonů, vyhlášek, předpisů a norem v oblasti stavebních činností
 • přípravu a provázení žádostí o dotace na stavební činnosti,
 • organizaci veřejných zakázek
 • jednání s orgány státní správy a samosprávou, s ostatními úřady a institucemi ve stavební a památkové sféře.
Technik stavebních investic zpravidla působí v jednom děkanství. V současnosti pracuje v terénu 15 techniků.