Aktuality

Revitalizace vybraných památek

Publikováno: 11.12.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj, které je řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vyhlásilo dne 23. listopadu 2015 Výzvu č. 13 „Revitalizace vybraných památek“ v rámci Specifického cíle 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“.

Konference pro církevní organizace - Financování projektů z fondů Evropské unie

Publikováno: 10.11.2015

Česká biskupská konference vás zve na konferenci „Financování projektů z fondů Evropské unie - specifika a možnosti pro církevní organizace“ dne 27. ledna 2016 v Praze

Výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství blanenské

Publikováno: 15.10.2015

Vypsáno výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství blanenské. Přihlášku zašlete do 9. listopadu 2015 na adresu stavebni@biskupstvi.cz.

Hledáme TSI pro děkanství boskovické a telčské!

Publikováno: 6.10.2015

Výběrové řízení na Technika Stavebních Investic pro děkanství boskovické a Technika Stavebních Investic pro děkanství telčské, uzávěrka přihlášek 9. listopadu 2015.

Výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství jihlavské

Publikováno: 8.9.2015

Vypsáno výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství jihlavské. Přihlášku zašlete do 8. října 2015 na adresu stavebni@biskupstvi.cz.

Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví

Publikováno: 12.8.2015

Národní památkový ústav, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 24. – 26. září 2015 v Telči.

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OPP - Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2016

Publikováno: 10.8.2015

Odbor památkové péče MK ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení - Program Podpora pro památky UNESCO pro rok 2016.

Financování projektů v IROP - základní informace pro příjemce

Publikováno: 9.7.2015

Řídicí orgán IROP dnes zveřejnil dokument Míra spolufinancování u jednotlivých aktivit specifických cílů podle typu příjemce aktualizovaný ke dni 2. července 2015 a již v červnu vyvěsil na webové stránky dokument Systém financování projektů v IROP.

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Publikováno: 27.4.2015

Řídicí orgán IROP dne 27. dubna 2015 uveřejnil předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015, který bude schvalovat Monitorovací výbor IROP na konci června 2015.