Aktuality

Výběrové řízení na pozici Stavební technik - rozpočtář

Publikováno: 5.9.2016

Vypsáno výběrové řízení na pozici Stavební technik - rozpočtář. Přihlášku zašlete do 10. října 2016 na adresu stavebni@biskupstvi.cz.

Nové povinnosti při výběru zhotovitele a další významné změny při přípravě a realizaci staveb z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Publikováno: 1.6.2016

Dne 1. 5. 2016 vstoupila v účinnost ustanovení zákona č. 88/2016 Sb., kterými se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i další související právní předpisy.

Pozvánka na seminář OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB

Publikováno: 31.5.2016

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP zve na odborný seminář OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB dne 9. 6. 2016 v přednáškovém sále Městské knihovny v Praze.

Výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství brněnské

Publikováno: 13.4.2016

Vypsáno výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství brněnské. Přihlášku zašlete do 31. května 2016 na adresu stavebni@biskupstvi.cz.

Pozvánka na slavnostní ukončení projektu

Publikováno: 8.4.2016
 
Rímskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba v Brně pozýva na slavnostní ukončení projektu a otevření stálé expozice v chrámu sv. Jakuba v Brně dne 28. 4. 2016 od 16 hodin.
 

Výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství telčské

Publikováno: 22.3.2016

Vypsáno výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství telčské. Přihlášku zašlete do 30. dubna 2016 na adresu stavebni@biskupstvi.cz.

Seminář - Sanace a restaurování 2016

Publikováno: 11.2.2016

Třetí ročník odborných seminárů Sanace a restaurování 2016, zaměřených na rekonstrukce a obnovu historických objektů se uskuteční v Olomouci, Brně a Praze.

Seminář pro žadatele k 13. výzvě IROP - Revitalizace vybraných památek

Publikováno: 22.1.2016
 
Byly zveřejněné prezentace a zodpovězené dotazy ze semináře pro žadatele k 13. výzvě IROP "Revitalizace vybraných památek" v rámci specifického cíle 3.1. "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví". 

Požehnané Vánoce a nový rok 2016

Publikováno: 20.12.2015