Aktuality

Pozvánka na seminář NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUMY, NOVÉ MOŽNOSTI

Publikováno: 27.3.2017

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP zve na odborný seminář NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUMY, NOVÉ MOŽNOSTI dne 20. 4. 2017 v přednáškovém sále Městské knihovny v Praze.

Pozvánka na seminář SANACE A HYDROIZOLACE V PRAXI

Publikováno: 10.1.2017

Společnost Realsan zve na 5. ročník praktického semináře Best Practice SANACE A HYDROIZOLACE V PRAXI dne 2. 2. 2017 v Praze a 9. 2. 2017 v Brně

Požehnané Vánoce a nový rok 2017

Publikováno: 22.12.2016

Pozvánka na seminář DŘEVO A OPRAVY HISTORICKÝCH BUDOV

Publikováno: 18.11.2016

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP zve na odborný seminář DŘEVO A OPRAVY HISTORICKÝCH BUDOV dne 1. 12. 2016 v přednáškovém sále Městské knihovny v Praze.

Pozvánka na seminář BARVY V PAMÁTKOVÉ PÉČI

Publikováno: 7.10.2016

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP zve na odborný seminář BARVY V PAMÁTKOVÉ PÉČI dne 20. 10. 2016 v přednáškovém sále Městské knihovny v Praze.

Výběrové řízení na pozici Stavební technik - rozpočtář

Publikováno: 5.9.2016

Vypsáno výběrové řízení na pozici Stavební technik - rozpočtář. Přihlášku zašlete do 10. října 2016 na adresu stavebni@biskupstvi.cz.

Nové povinnosti při výběru zhotovitele a další významné změny při přípravě a realizaci staveb z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Publikováno: 1.6.2016

Dne 1. 5. 2016 vstoupila v účinnost ustanovení zákona č. 88/2016 Sb., kterými se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i další související právní předpisy.

Pozvánka na seminář OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB

Publikováno: 31.5.2016

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP zve na odborný seminář OBNOVA FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB dne 9. 6. 2016 v přednáškovém sále Městské knihovny v Praze.

Výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství brněnské

Publikováno: 13.4.2016

Vypsáno výběrové řízení na pozici Technik stavebních investic pro děkanství brněnské. Přihlášku zašlete do 31. května 2016 na adresu stavebni@biskupstvi.cz.

Pozvánka na slavnostní ukončení projektu

Publikováno: 8.4.2016
 
Rímskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba v Brně pozýva na slavnostní ukončení projektu a otevření stálé expozice v chrámu sv. Jakuba v Brně dne 28. 4. 2016 od 16 hodin.