Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje v roce 2016 (X. ročník soutěže)

Publikováno: 21.6.2017
 
Ve středu 14. 6. 2017 proběhlo udělování cen za nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v roce 2016. Vítězem kategorie „velké stavby“ se stal kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. Tato památka byla postavena koncem 17. století a její součástí jsou také čtyři nárožní kaple, barokní sochy a ohradní zeď hřbitova. V roce 2016 byla ukončena druhá etapa obnovy vnějšího pláště kostela, čímž byla završena celková obnova exteriéru stavby.

Rytířem péče o památky v Jihomoravském kraji byl oceněn jeden z našich manažerů stavebních investic – Bc. Pavel Vlk. Pavel Vlk působí víc jak dvacet let v děkanství znojemském a jeho činnost spočívá v přípravě a realizaci řady drobnějších či větších oprav až po rozsáhlé rekonstrukce církevních objektů a jejich mobiliářů na Znojemsku, které jsou kulturními památkami nevyčíslitelné historické hodnoty, tvořící nejvýznamnější urbanistické prvky měst, obcí a kulturní krajiny.

Mezi zdařilé opravy církevních kulturních památek pod vedením Pavla Vlka patří například dlouhodobé opravy kostelů sv. Mikuláše, kostela Nalezení sv. Kříže s dominikánským klášterem ve Znojmě, kostela sv. Zikmunda v Popicích, nebo také opravy vesnických kostelů a far v Hevlíně, Dyjákovicích, Mackovicích, Hrádku u Znojma aj.

Zdroj: Jihomoravský kraj - Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje v roce 2016
 
   

Zpět do rubriky