Nové povinnosti při výběru zhotovitele a další významné změny při přípravě a realizaci staveb z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Publikováno: 1.6.2016

Dne 1. 5. 2016 vstoupila v účinnost ustanovení zákona č. 88/2016 Sb., kterými se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i další související právní předpisy.

Novela přináší celou řadu změn do vztahů mezi účastníky výstavby, zejm. zadavateli stavby, zhotoviteli, projektanty a koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dále dochází k úpravám ve vztahu k povinnostem zaměstnavatele v oblasti prevence rizik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance.

Podrobnější informace naleznete zde:

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema-bozpinfo/novela_309zakon160404.html

http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-povinnosti-pri-vyberu-zhotovitele-a-dalsi-vyznamne-zmeny-pri-priprave-a-realizaci-staveb-z-pohledu-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci-101260.html

http://www.bezpecnostprace.info/item/velke-zmeny-pro-ozo-koordinatory-bozp-na-stavenisti-prinasi-novela-zakona-ucinna-od-1-kvetna-2016

Zpět do rubriky