Seminář pro žadatele k 13. výzvě IROP - Revitalizace vybraných památek

Publikováno: 22.1.2016
 
Dne 7.12.2015 se v Praze uskutečnil seminář pro žadatele k 13. výzvě IROP "Revitalizace vybraných památek" v rámci specifického cíle 3.1. "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví".
 
Účastníci byli detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, se systémem hodnocení projektů apod. Byly také sděleny informace o dalších plánovaných výzvách.
 
Zde jsou k dispozici: 

 

Zpět do rubriky