Přírodní hřiště pro mateřskou školku při Biskupském gymnáziu

Publikováno: 5.9.2015

Přírodní hřiště pro mateřskou školku při Biskupském gymnáziu, Barvičova 85, Brno

Název akce: CZ.1.02/7.1.00/15.29129 BiGy školka
Název programu: Operační program Životní prostředí, výzva č. 65.
Název prioritní osy: 7-Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF)
Identifikační číslo EDS: 115D132000545
Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP 15253917

Akce je složená ze dvou částí:
1. část – vybavení dětského hřiště a sadové úpravy
Dodavatel vzešlý z výběrového řízení: DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
Smluvní termín dokončení dodávky a prací do 15. 11. 2015.
Předmětem je výroba a montáž herních prvků (hrad, skluzavka, síť, houpačka, altán, pískoviště, atd.) pro přírodní hřiště mateřské školky a výsadba nových dřevin – stromů, keřů a popínavých rostlin, včetně výsevu trávníku.

2. část – opěrná stěna
Dodavatel vzešlý z výběrového řízení: Luža-Láníček, spol. s r.o.
Smluvní termín dokončení stavebních prací do 30. 10. 2015.
Předmětem je výstavba opěrné stěny vytyčující vnější obvod dětského hřiště, provedení průhledného oplocení a terénní úpravy pro montáž herních prvků.

 

Zpět do rubriky