Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví

Publikováno: 12.8.2015

Národní památkový ústav, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 24. – 26. září 2015 v Telči, jejímž cílem je otevřít odbornou diskusi k otázkám, které souvisejí s demokratizací péče o kulturní dědictví ve 21. století.

Movité i nemovité kulturní dědictví, ať už nás obklopuje v podobě kulturní krajiny, historických sídel, archeologických památek nebo rozmanitých artefaktů, může být zdrojem inspirativních vzdělávacích příležitostí pro všechny generace. Kvalitní formy edukace se však nabízejí jako jedna z velmi účinných cest, jak přispívat ke kultivaci veřejného zájmu v oblasti péče o kulturní dědictví a k udržitelnosti společenské hodnoty kulturního dědictví vůbec.

Náměty pro konferenční diskusi:
• Ve kterých ohledech může výchova a vzdělávání přispívat ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví?
• Za jakých podmínek mohou památkové instituce zprostředkovávat kvalitní edukaci a odborné vzdělávání v historickém prostředí?
• V čem spočívají specifika výchovy a vzdělávání v historickém prostředí? Které metody se v praxi nejlépe osvědčují?
• Do jaké míry má zprostředkovávání kulturního dědictví charakter samostatné profese?

Další informace poskytne a přihlášky přijímá do 31. srpna 2015 Mgr. Květa Jordánová na jordanova.kveta@npu.cz
Podrobné a aktuální informace naleznete také na www.pamatkynasbavi.cz.


 

Zpět do rubriky