Vyhlášení výběrového dotačního řízení OPP - Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2016

Publikováno: 10.8.2015

Odbor památkové péče MK ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení - Program Podpora pro památky UNESCO pro rok 2016. V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti:

  • Tvorba management plánů a nominačních dokumentací
  • Vědecko - výzkumné aktivity prohlubující poznání o historii a hodnotách památek
  • Prezentace, propagace a edukace statků UNESCO.

Vyplněný formulář Žádosti pro dotace udělované v následujícím kalendářním roce lze podat do 30. 9. 2015. Více informací a potřebné odkazy na formuláře naleznete zde.

 

Zpět do rubriky