Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Publikováno: 27.4.2015

Řídicí orgán IROP dne 27. dubna 2015 uveřejnil předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015, který bude schvalovat Monitorovací výbor IROP na konci června 2015. Předběžný harmonogram je vyvěšen zde.

Zpět do rubriky